FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
33% (53 votes)
ठिकै छ ।
13% (22 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
54% (88 votes)
Total votes: 163