FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
39% (31 votes)
ठिकै छ ।
20% (16 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
41% (32 votes)
Total votes: 79