FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
41% (30 votes)
ठिकै छ ।
20% (15 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
39% (29 votes)
Total votes: 74