FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
40% (36 votes)
ठिकै छ ।
18% (16 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
42% (37 votes)
Total votes: 89