FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि कक्षा १ - १० मा चौकुने गाउपालिका अन्तरगत देहायका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई भर्ना भए पछि पाठ्यपुस्तक खरिद गरी निःशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउन देहाय बमोजिमको अनुदान सम्वन्धित विद्यालयको खातामा निकासा दिई सकिएकोले सम्वन्धित विद्यालयहरुले समयमा नै पुस्तक

Vacancy Announcement

दस्तावेज: 

Pages