FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यबिधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७६/७७ 12/21/2020 - 08:16 PDF icon law.pdf
चाैकुने गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका ७६/७७ 12/21/2020 - 07:52 PDF icon jesth nagarik.pdf
चौकुने गाउँपालिकाको अपाङगता भएको ब्यत्तीको परिचय पत्र बितरण कार्यबिधी ७६/७७ 12/21/2020 - 07:50 PDF icon disable.pdf
चाैकुने गाउँपालिका टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यबिधी ७६/७७ 12/21/2020 - 07:49 PDF icon tol bikash.pdf
उपभाेत्ता समिति गठन कायबिधि २०७६।०७७ ७६/७७ 12/03/2019 - 11:29 PDF icon Yojana Samjhauta Book (3).pdf
सम्पति तथा भूमिकर व्यस्थापन कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 10/17/2019 - 13:25 PDF icon सम्पती तथा भूमिकर कार्यबिधि.pdf
चाैकुने गाउँपालिक सहकारी एेन ७५/७६ 09/14/2019 - 21:07 PDF icon चाैकुने गाउँपालिका सहकारी एेन.pdf
चौकुने गाउँपालिका हेभी इक्वीपमेन्ट ब्यवस्थापन, परिचालन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/31/2019 - 11:30 PDF icon हेभी इक्वीपमेन्ट कार्यविधि.pdf
गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ७५/७६ 12/25/2018 - 09:31 PDF icon गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन.pdf
चौकुने गाउँपालिकाको निर्माण व्यवसाय नियमावली ७५/७६ 12/25/2018 - 09:29 PDF icon निर्माणा व्यवसायी नियमावली.pdf

Pages